Zespół inżynierów Promat ma za swój cel to, by wszystkie systemy naszych materaców były – przed wypuszczeniem ich na rynek – porządnie przetestowane, zarówno w naszym własnym laboratorium, jak i w stodołach. Wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia do testowania w połączeniu z technikami i różnorodnymi instalacjami testowymi wewnętrznymi, nasi specjaliści sprawdzają, czy produkty będą przekraczać wymagania naszych klientów. Do naszych technik testowania należą:
DLG badge

Certyfikacja DLG

DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft – Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) jest powszechnie uznawana za wiodącą, niezależną organizację testującą rozwiązania w zakresie dobrostanu zwierząt. Zadaniem tej organizacji jest promowanie postępu naukowo-technicznego. Dzięki swoim projektom i działaniom DLG wyznacza standardy i skłania do rozwoju. Materace i ściółki Promat podlegają rygorystycznemu testowaniu przez DLG, dzięki czemu z dumą możemy się chwalić świadectwami doskonałości, gdy chodzi o sprawdzanie braku deformowania, elastyczności oraz trwałości przy obciążeniu.

Testy wytrzymałości

Promat projektuje i tworzy sprzęt, który przyspiesza proces, w jaki krowy zużywają materace w ciągu wielu lat. Ta najnowocześniejsza maszyna ma możliwość takiej regulacji ciśnienia uderzeniowego i częstotliwości uderzeń, by idealnie zobrazować, jaki będzie stan materaca po latach użytkowania.

Testowanie młotem Clegga

Promat wykorzystuje tradycyjną technologię młota Clegga do mierzenia twardości naszych materaców. Wyniki te, w połączeniu z naszymi testami trwałości, stanowią doskonałą wskazówkę, że nasze produkty zapewniają krowom maksymalny komfort.

Testy absorpcji

Aby górne warstwy naszych materaców były zawsze czyste, przeprowadzamy dokładne testy polegające na polewaniu ich wodą o różnym sprężeniu, co pozwala nam sprawdzić, czy będą skutecznie odpierać wilgoć i zapewniać suchą, wygodną powierzchnię dla krów. W przypadku innych rozwiązań, takich jak Pack Mat, mierzymy czas przenikania cieczy, czyli jak długo piaskowa ściółka pozostanie sucha i czysta.

Testy w stodole

Prowadzimy – we współpracy z uniwersytetami Ameryki Północnej i Europy – liczne badania nad zachowaniem krów i koni, ich zdrowiem, czystością, czasem leżenia i poprawą wydajności. Kamery poklatkowe i godziny obserwacji pozwalają nam uzyskiwać „feedback” od naszego klienta końcowego, czyli Państwa krów i koni. Całkowite zużycie jest badane w dłuższych przedziałach czasowych w stodołach i stajniach, podobnie jak czystość powierzchni górnej warstwy ściółki.

Dumni partnerzy z: